Algemene Voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn  de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener  vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.
De zorgvrager heeft een aantal plichten:

De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld.

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met persoonsgegevens t.b.v. de behandeling. Met het invullen van dit formulier verklaart de cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en geeft u hiermee tevens aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat de gezagdragende ouders / voogden door het invullen van de persoonsgegevens van hun kind toestemming geven voor de behandeling.